Pregledovanje kurilnih naprav

Pregledovanje kurilnih naprav Pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav. Več

Čiščenje malih kurilnih naprav

Čiščenje malih kurilnih naprav Čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav. Več

Odstranjevanje katranskih oblog

Odstranjevanje katranskih oblog Odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite. Več

Pregledovanje in čiščenje zračnikov

Pregledovanje in čiščenje zračnikov Pregledovanje in čiščenje zračnikov. Več